Contributie


De contributie bedraagt € 22,50 per maand.

Betaling bij voorkeur d.m.v. periodieke overschrijving op de eerste van de maand ten gunste van bankrekeningnummer NL13 SNSB 0892 2101 92
ten name van C.O.V. "Excelsior", Katwijk.